Działalność, która ma być prowadzona na szeroką skalę w kraju i za jego granicami wymaga skorzystania z bardziej zaawansowanej formy działalności. Najczęściej wiąże się to z ponoszeniem ogromnych kosztów i skomplikowanymi działaniami. Jednak istnieje wiele firm, które mogą pomóc przebrnąć przez ten dość trudny temat, zwłaszcza od strony prawnej.

Czy zakup spółki akcyjnej jest opłacalne?

kupię spółkę akcyjnąPodjęcie odpowiednich kroków w celu założenia bardziej skomplikowanej formy działalności wymaga wniesienia pewnej kwoty kapitału. Przepisy prawa handlowego wskazują w znacznej przewadze konkretne wartości. W przypadku spółek akcyjnych, wkład własny nie może być niższy niż 100.000 zł. Jest to powód, dla którego pojawiają się obawy, co do skorzystania z tej formy. Na szczęście istnieją sposoby zredukowania czasu poświęcanego na wszystkie formalności. Kupię spółkę akcyjną – jeżeli taka treść wzbudza podejrzenia – niepotrzebnie. Obecnie istnieje wiele firm, które oferują sprzedaż spółek już gotowych do zarządzania. Dzięki temu nadmiar koniecznych formalności jest minimalizowany. Pośrednik zapewnia wszystkie niezbędne dokumenty w drodze aktu notarialnego. W drodze zakupu gotowej spółki niwelowane są problemy z rejestracją spółki, ponieważ jest ona już zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, co może być udowodnione odpowiednią dokumentacją. W ten sposób źródłem oszczędności jest czas, który w zwykłych okolicznościach należy poświęcić na zarejestrowanie nowej spółki.

Czas trwania całej transakcji w przypadki zakupu gotowej spółki nie trwa dłużej niż 2 dni. Właściwie przygotowana spółka jest całkowicie ukształtowanym podmiotem prawnym, który wolny od zobowiązań może być przekazany nabywcy zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami. Działalność można rozpocząć od razu po podpisaniu wszystkich dokumentów, w tym aktu notarialnego.