Proces restrukturyzacji spółek jest to środek, który warto wdrożyć w przypadku trudności z zadłużeniem. W większości przypadków jest to najlepsza odpowiedź na popadnięcie przez nie w nadmierne zadłużenie, które mogłoby zagrażać płynności, jak również stwarzać realną groźbę upadłości. Jednak, aby postępowanie przyniosło spodziewane rezultaty w formie oddłużenia, konieczne jest spełnienie kilku istotnych warunków, już na etapie przygotowań.

Efektywna restrukturyzacja spółki

restrukturyzacja spółki jawnejJeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do restrukturyzacji spółki należy wziąć pod uwagę, w jakich przypadkach takie postępowanie jest dopuszczalne. Kwestia ta jest ściśle związana ze zdolnością restrukturyzacyjną, czyli możliwością bycia uczestnikiem postępowania. Korzystnym rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja spółki jawnej. Zgodnie z przepisami zdolność restrukturyzacyjną mają przedsiębiorcy w rozumieniu kodeksu cywilnego, spółki czy wspólnicy osobowych spółek handlowych. Zdolności nie posiada spółka cywilna, która nie jest podmiotem prawa, a wyłącznie umową łączącą wspólników. Pojawiają się także wątpliwości czy postępowaniem restrukturyzacyjnym można objąć spółki w fazie organizacji. Przedstawiciele doktryny mają różne opinie w tym zakresie. Po ustaleniu, czy restrukturyzacja jest możliwa do przeprowadzenia w konkretnej spółce jawnej, należy wybrać rodzaj postępowania, który ma zostać wykorzystany. Prawo restrukturyzacyjne przewiduje postępowanie w czterech formach, które dość znacząco się różnią między sobą.

Każda z procedur postępowań restrukturyzacyjnych charakteryzuje konkretny przebieg, jak i dokładne przesłanki pozwalające na ich otwarcie. Najprościej jest wbrew pozorom zainicjować najbardziej rozbudowane postępowanie restrukturyzacyjne, czyli sanację. W pozostałych przypadkach należy brać pod uwagę, jak znacząca część ogółu wierzytelności stanowią wierzytelności sporne. Jeśli nie przekraczają 15% można wdrożyć niektóre formy.