W dzisiejszych czasach, jeśli chcemy dowiedzieć się w jaki sposób wielu producentów żywności sprawdza swoje produkty pod względem jakości jak i zawartości składników w nim zawartych, decyduję się na skorzystanie z usług laboratorium, które posiada odpowiedni sprzęt, który może za nas ta pracę wykonać. Sprzętem tym mogą być różnie skonstruowane maszyny, lecz większość z nich i tak korzysta z metody opartej badaniu widma substancji.

Spektrofotometry, do czego są wykorzystywane?

spektrometr gammaSpektrofotometria jest to technika polegająca głównie na tym aby poprzez pewne procesy chemiczne jak i fizyczne, doprowadzić do momentu kiedy to jednoznacznie na podstawie wyników możemy stwierdzić wartości takich zmiennych jakimi są jakość oraz ilość badanego materiału. Dzięki spektrometrom, do których wliczamy spektrometr gamma, możemy na podstawie wyniku, który najczęściej wyrażany jest w postaci liczby na wyświetlaczu urządzenia, stwierdzić czy substancja jest np. proteiną czy cząsteczką lipidową. Gdyż wynik ten stwierdza nam ile promieniowania o pewnej długości fali zostało pochłonięte przed produkt, w związku z czym poprzez porównanie tej wartości, z tymi znajdującymi się w atlasach towaroznawczych, możemy dokonać analizy jakościowej, która może stwierdzić nam jakiego rodzaju jest badany materiał. Jeśli chodzi o badania ilościowe oczywiście działa to na podobnej zasadzie, lecz w tym wypadku na podstawie wzorów matematycznych możemy określić jaka ilość badanej substancji jest badana. Badania te są bardzo istotne pod względem oceny jakościowej produktów, jak i wykorzystywana jest w celu sprawdzenia jakości produkt przed jego wypuszczeniem na rynek, gdzie będzie dostępny dla ludzi. 

Spektrofotometria jak i metody analizy instrumentalnej, jest to dziedzina nauki która poprzez to iż pozwala nam spojrzeć w głąb substancji oraz określić nam jakie właściwości owa substancja posiada, powoduję iż metoda ta staje się uniwersalnym sposobem wykorzystywanym przy analizie produktów, co stanowi istotną część badań towaroznawczych.