Geolodzy zajmują się nie tylko badaniem gruntu, ale również usługami związanymi z wodą. Jest to jeden z działów geologii o nazwie hydrogeologia. Firmy geologiczne mają do zaoferowania kompleksowe badania hydrogeologiczne.

Badania laboratoryjne wykonywane w zakresie hydrogeologii

krakowski geologTe badania mogą dotyczyć zarówno wód podziemnych np. przed przystąpieniem do budowania studni głębinowej, ale również w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków. Geolog ma za zadanie wykonać sieć monitoringową wód podziemnych. Są to tzw. piezometry. Takie zadania wykonuje się dla inwestycji, które potencjalnie mogą wpływać znacząco na środowisko. Może to dotyczyć np. stacji paliw. Do badań hydrogeologicznych należy również analizowanie skażenia środowiska wodnego. Wykonuje się tutaj specjalne otwory wiertnicze. To geolodzy muszą ustalić warunki hydrogeologiczne na danym terenie. W przypadku hydrogeologii również wykonuje się prace terenowe. Chodzi zarówno o prace pomiarowe jak i prace typowo geologiczne. W hydrogeologii wykonywane są nawet odwierty. Korzysta się tu przede wszystkim z wierteł udarowych RKS, ale też innych np. mechanicznych. Z pewnością krakowski geolog poradzi sobie z każdym zadaniem z zakresu hydrogeologii. W badaniach laboratoryjnych wykonuje się najczęściej próby gruntu np. współczynnik filtracji. Można też badać grunt pod kątem skażenia. Ważne jest analizowanie fizykochemiczne wody pod kątem jej skażenia – ma to ogromny wpływ na środowisko naturalne. To laboratoria geologiczne zajmują się oceną przydatności wody do spożycia. Wtedy w wodzie bada się ilość różnych pierwiastków – metali i zanieczyszczeń.

Następnie wyniki takich badań porównywane są z dopuszczalnymi w Unii Europejskiej normami i geolog podejmuje decyzję o tym, czy woda z konkretnego ujęcia jest przydatna do spożycia przez ludzi.