Geodeta to specjalista od sporządzania map terenu, wykonywania obliczeń niezbędnych do jego opisu. Głównym zadaniem geodezji jest tworzenie układu współrzędnych oraz budowa geodezyjnych sieci odniesienia, pozwalających na określenie położenia punktów na powierzchni ziemi.

Zastosowanie geodezji w gałęziach gospodarki

geodeta BoguchwałaGeodezja dzieli się na geodezję wyższą, topografię i stosowane gałęzie geodezji. Prace geodezyjne są zwykle wykonywane przez urzędy. Za pomocą geodezji z milimetrową dokładnością przenosi się projekty budynków i budowli z papieru do natury, oblicza się objętości materiałów i monitoruje parametry geometryczne konstrukcji. Pozycja punktu na powierzchni ziemi jest określana za pomocą trzech współrzędnych: szerokości, długości i wysokości. Dane geodezyjne wykorzystywane są w kartografii, nawigacji czy budownictwie. Pomiary geodezyjne są wykorzystywane też w sejsmologii oraz w badaniach tektoniki płyt, a geolodzy dzięki niej tradycyjnie stosują pomiary grawimetryczne w poszukiwaniu ropy naftowej i innych minerałów. Ważne zadanie ma więc geodeta Boguchwała posiada firmę geodezyjną, gdzie specjaliści wykonują swoją pracę na poziomie kilku etapów. Pierwszy poziom to określenie położenia punktów na powierzchni ziemi względem lokalnych punktów kontrolnych do sporządzenia map topograficznych niezbędnych do budowy i opracowania katastru terenu. Drugi poziom to tworzenie zdjęć lotniczych i w tym przypadku pole i kształt powierzchni wyznaczane są w odniesieniu do globalnej sieci odniesienia z uwzględnieniem krzywizny powierzchni ziemi. Trzeci etap to tworzenie map i wydanie dokumentów klientom.

Prace inżynieryjno-geodezyjne związane są z rozwojem metod prowadzenia pomiarów geodezyjnych wykonywanych podczas eksploatacji różnych obiektów inżynierskich, ich projektowania i budowy. To narzędzie w rękach kompetentnych specjalistów – geodetów. Dzięki nim możliwe jest dokładne i precyzyjne wykonanie konstrukcji zgodnie z projektem.