Transport niektórych rodzajów ładunków i towarów może sprawić nieco większe problemy. Mowa tu przede wszystkim o materiałach sypkich, które bardzo trudno przenosić tak, aby ich nie rozsypywać. na szczęście istnieją już opracowane metody rozładunku tego typu materiałów.

Na czym polega rozładowywanie Big-Bag?

rozładunek big-bagPodczas załadunku a zwłaszcza rozładunku materiałów sypkich bardzo często dochodzi do rozsypania worka w których je przewożono i dużych strat finansowych. Aby zapobiec tym problemom opracowano rozładunek big-bag, który jest najlepszą znaną metodą rozładunku tak trudnych materiałów. Przede wszystkim polega ona za zastosowaniu specjalnych wzmocnionych worków lub kontenerów, które są zwane potocznie big bagami. Rozerwanie takiego worka jest znacznie mniej prawdopodobne niż w przypadku standardowych worków foliowych lub płóciennych. Aby dodatkowo zminimalizować straty podczas opróżniania lub napełniania tego typu worków i kontenerów, wyposażono jest w specjalne elementy który umożliwią wykonanie tej czynność w sposób mechaniczny. Dodatkowo często te worki lub kontenery są przenoszone nie bezpośrednio ale wcześniej umieszcza się je w specjalnych pasach transportowych lub rusztowaniach, tak aby ramię chwytne robota nie spowodowało uszkodzenia pojemnika, w którym jest przenoszony dany surowiec. Elementem rozładunku Big-Bag jest także stosowanie odpowiednich przenośników, a konkretnie transporterów łańcuchowo-rurowych. To właśnie ten typ transportera jest najlepiej przystosowany do przewożenia bardziej elastycznych worków.

Surowce i materiały sypkie, takie jak zboża są bardzo trudne do transportu, a zwłaszcza do załadunku i rozładunku. Aby to ułatwić, pakuje się je do specjalnych, wytrzymałych worków i stosuje odpowiednio dostosowane przenośniki. Dzięki temu możliwe jest zapobieganie rozsypaniu się tego typu surowców w czasie ich transportu.