W celu przeprowadzenia działań optymalizacyjnych w zakładach przemysłowych bardzo ważne jest określenie stanu rzeczywistego. Na podstawie tego można planować przyszłe modernizacje czy inwestycje. Żeby zebrać jak najdokładniejsze dane koniecznie należy stosować sprawdzone rozwiązania, które posiadają odpowiednie właściwości. Jednym z ważniejszych zagadnień jest kontrola sieci, z której zasilana jest zdecydowana większość maszyn.

Po co stosuje się analizatory parametrów sieci?

nowoczesny analizator jakości energii elektrycznejNa rynku dostępne są już urządzenia, które pozwalają na monitorowanie poszczególnych wielkości oraz ich wartości w czasie rzeczywistym. Dobrym przykładem jest chociażby nowoczesny analizator jakości energii elektrycznej, który umożliwia dostarczenie informacji na temat najważniejszych parametrów. Mierzy on chociażby wartość napięcia zasilającego czy natężenie prądu płynącego w poszczególnych fazach. Dodatkowo umożliwia pomiar ważnych współczynników takich jak zawartość harmonicznych w przebiegach prądu czy napięcia. Oprócz tego umożliwia również pomiar mocy biernej, czynnej, a także pozornej. Dzięki temu przeliczany jest również współczynnik mocy, który jest niezwykle ważnym parametrem. Warto wspomnieć, że w zależności od potrzeb na rynku znajdują się analizatory jedno oraz trójfazowe. Te drugie stosuje się przeważnie w zakładach przemysłowych, gdzie do sieci podłączone są maszyny o dużej mocy.

Warto wspomnieć, że dla niektórych kluczowym zagadnieniem może być możliwość rejestrowania oraz przesyłania danych w czasie rzeczywistym do bazy na serwerze. Podczas wyboru najlepszego możliwego rozwiązania warto również zwrócić uwagę na dokładność realizowanych pomiarów, a także na ewentualny błąd pomiarowy. Jak widać w celu optymalizacji pracy maszyn czy linii technologicznych należy najpierw zebrać dane na podstawie, których możliwe jest zaplanowanie dalszych działań.