Do zajścia danych procesów chemicznych czy fizycznych konieczne są odpowiednie warunki, w których proces ten zachodzi. Spełnienie kryteriów wejściowych jest jednoznaczne z tym czy proces zajdzie poprawnie czy też nie.

Dozowanie substratów ważnym etapem produkcyjnym

instalacje dozująceWarunki, w których zachodzą poszczególne procesy są szczególnie ważne wszędzie tam, gdzie są produkowane są wyroby z przeznaczeniem do sprzedaży. Przedsiębiorstwa produkcyjne przykładają szczególną wagę do powtarzalności procesu. Powtarzalność z kolei podyktowana jest odpowiednimi proporcjami oraz jakością zastosowanych składników. Oczywiście warunki otoczenia również mają niebagatelny wpływ na to jak zajdzie dany proces. W związku z tym we wszystkich zakładach produkcyjnych stosuje się tak zwane instalacje dozujące. Instalacje dozujące mają na celu dostarczenie do układów mieszania składników w odpowiednich proporcjach i ilości. To właśnie one w dużej mierze odpowiadają za powtarzalność procesu i wpływają na jakość produktu końcowego. W związku z tym inwestorzy przykładają dużą wagę do tego jak działają owe instalacje oraz przeznaczają odpowiednie środki na utrzymanie ich w odpowiedniej kondycji technicznej. Nierzadko zdarzają się momenty, w których inwestor decyduje się na zakup nowej instalacji dozującej, która zapewnia jeszcze większą powtarzalność procesu. Dobra instalacja dozująca umożliwia większą automatyzację procesu.

Jest to spowodowane dokładniejszymi danymi, które są dostarczane z czujników zawartych w takiej instalacji. Wszystko to sprawia, że dozowanie składników jest jednym z ważniejszych procesów, które zachodzą na hali produkcyjnej. W celu dostarczenia odpowiedniej ilości substratów czy półproduktów muszą być użyte instalacje dozujące o dużej dokładności.