Każda osoba, która jest płatnikiem VAT oraz zajmuje się wysyłaniem lub sprowadzaniem różnego rodzaju towarów w granicach Unii Europejskiej musi sporządzić pewną deklarację. Oczywiście chodzi tutaj o badanie statystyczne i zgłoszenie Intrastat. Jest to deklaracja potrzebna w celu zbierania informacji na temat wywozu w oraz Przewozów towarów.

Jak wypełnić deklarację Intrastat ?

zgłoszenia intrastatPrzede wszystkim wypełnienie zgłoszenia Intrastat jest bardzo łatwe. Wystarczy mieć konto na profilu, z którego możemy logować się do Intrastat. Takie zbieranie informacji na temat najczęściej przywożonych do różnych krajów towarów jest po prostu typowo badaniem statystycznym. Nawet jeśli dany towar jest wywożony poza granicami Unii Europejskiej to także taką deklarację należy sporządzić. Ponadto deklaracja zawsze wypełniana jest w dwóch egzemplarzach. Muszą one być jednakowe i jeden należy do kraju wywozu, natomiast drugi do kraju przywozi towaru. Dla osób, które nie potrafią wypełnić takiej deklaracji samodzielnie sporządzona została we wszystkich językach unii europejskiej instrukcja obsługi. Można ją pobrać na stronie internetowej. Osoby, które do dziesiątego każdego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym nie spiszą deklaracji zostaną ukarany Mandatem. Zatem można powiedzieć, że jest to deklaracja obowiązkowa.

Przywożenie oraz wywożenie różnych towarów między krajami Unii Europejskiej stało się bardzo popularne i powszechne. Od naszych sąsiadów z Niemiec przywozimy bardzo dobrej jakości słodycze oraz środki do codziennej czystości. My Polacy mamy bardzo dobry owczy ser i wiele innych produktów, które są także wywożone poza terenem Polski. Żeby wszystko było legalne i zgodne z prawem celnym musi buc złożona deklaracja Intrastat poprzez stronę internetową.