Fakt, że wymóg przeprowadzania badań geologicznych pod prywatne inwestycje budowlane obowiązuje od kilku lat wciąż wzbudza wątpliwości wśród chcących wybudować dom jednorodzinny. Jednak tego typu ekspertyzy są korzystne zwłaszcza dla kupujących działki w nieznanych okolicach.

Co daje badanie geologiczne?

badania geologiczne poznańNajważniejszym powodem dla którego trzeba wykonać badania geologiczne na działce pod budowę domu jest uzależnienie od tego wydania pozwolenia na budowę w lokalnym magistracie. Jednak warto je wykonać jeszcze przed zakupem działki w okolicy, o której warunkach glebowych nie mamy pojęcia. Zyskamy dzięki temu rzetelną wiedzę o ukrytych kosztach, jakie można od razu wziąć pod uwagę i uwzględnić w kosztorysie prac budowlanych. Jest to szczególnie ważne dla osób starających się o kredyt, który bardzo często właśnie ze względu na ukryte kłopotliwe niespodzianki okazuje się niewystarczający. Te niepożądane niespodzianki, które demaskują badania geologiczne poznań nie jest wyjątkiem w tej kwestii, to nieprzepuszczalne gleby jak gliny, iły oraz torfy. Szczególnie szkodliwe dla powstających na nich budynkach są gleby warstwowe, w których przepuszczalne żwiry i piaski przeplatają się z warstwami glin powodującymi podtopienia po ulewnych deszczach. Natomiast torfy oraz pozostałe gleby próchniczne bardzo wpływają na degradację podstawowych materiałów budowlanych jak beton oraz stal dlatego w paru miejscach w Wielkopolsce mogą uniemożliwiać powstanie bezpiecznej konstrukcji.

Profesjonalne firmy wykonujące badania geologiczne wykonują cztery odwierty, po jednym w każdym rogu zaplanowanego budynku, co pozwala ocenić czy warstwy gleby w tym miejscu pozwalają na wybudowanie budynku, któremu nie zaszkodzą wody gruntowe oraz gleby nieprzepuszczalne.